Piany

Purfoam PVC

Den Braven Purfoam PVC to jednoskładnikowa, wężykowa piana poliuretanowa niskoprężna, montażowo-izolacyjna, do cienkich ram i profili, podatnych na wypaczenie.

Montaż elementów z drewna, metalu i tworzyw sztucznych w budownictwie i przemyśle. Montaż i uszczelnianie rolet, bram garażowych, ościeżnic okiennych i drzwiowych, wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach, wokół kominów i okien dachowych. Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi oraz w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych oraz łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych.

Dostępne kolory: zielony

Purfoam Extra 

Den Braven Purfoam Extra to jednoskładnikowa, wężykowa piana poliuretanowa, montażowo-izolacyjna.

Montaż elementów z drewna, metalu i tworzyw sztucznych w budownictwie i przemyśle. Montaż i uszczelnianie rolet, bram garażowych, ościeżnic okiennych i drzwiowych, wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach, wokół kominów i okien dachowych. Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi oraz w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych oraz łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych.

Dostępne kolory: zielony

Purfoam Fast

Den Braven Purfoam Fast to dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, sztywna piana poliuretanowa wężykowa do zastosowań konstrukcyjnych

Łączenie elementów budowlanych, gdzie pożądany jest szybki montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci (np. profile zamknięte i półzamknięte). Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (mocowanie punktowe bez konieczności kotwienia), wygłuszanie i mocowanie brodzików oraz wanien, osadzanie schodów, parapetów, progów. Klejenie paneli ściennych i dachówek, łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych. Wypełnianie przestrzeni między elementami przegród pionowych, stropów, stropodachów w charakterze izolacji termicznej i akustycznej. Budowa i naprawa łodzi.

Dostępne kolory: niebieski

GunFoam 2002 

Den Braven Gunfoam 2002 to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa niskoprężna, montażowo-izolacyjna, do cienkich ram i profili, podatnych na wypaczenie.

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją). Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych, prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach, szczelin wokół kominów i okien dachowych oraz szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów, wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych. Przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych. Osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych.

Dostępne kolory: zielony

GunFoam 3003

Den Braven Gunfoam 3003 to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa, montażowo-izolacyjna, do okien i drzwi

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją). Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych, prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach, szczelin wokół kominów i okien dachowych oraz szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów, wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych. Przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych. Osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych.

Dostępne kolory: żółty

GunFoam 4004 

Den Braven Gunfoam 4004 to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa, montażowo-izolacyjna, do schodów i parapetów.

Przy stosowaniu się do zaleceń producenta piana zapewnia całkowicie bezpieczny (wolny od wypaczeń i deformacji) montaż ram, schodów, parapetów, progów i tym podobnych elementów, zwłaszcza cienkościennych, osadzanych wyłącznie na pianie, bez montażu mechanicznego. Mocowanie elementów z drewna, metali, stali, aluminium, PCW, ceramiki budowlanej, gipsu. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i stropodachach. Izolacja sieci wodnej, c.o., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych oraz szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych.

Dostępne kolory: żółty

GunFoam 6006

Den Braven Gunfoam 6006 to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa wysokowydajna, całosezonowa, montażowo-izolacyjna

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją). Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych, prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych. Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów. Wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych. Przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych. Osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych.

Dostępne kolory: żółty

GunFoam Fire 

Den Braven Gunfoam Fire to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa ogniowa, montażowo-izolacyjna (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1).

Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych (dotyczy elementów wykonanych z betonu, żelbetu lub murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej pełnej, kratówki, dziurawki na spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 6000 kg/m³ i grubości zgodnie z aprobatą techniczną). Pionowe złącza liniowe wypełniane zgodnie z aprobatą za pomocą piany w kombinacji z ogniochronnym kitem silikonowym, sznurem dylatacyjnym, wełną mineralną zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2+A1:2010 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240.

Dostępne kolory: różowy

GunFoam Winter

Den Braven Gunfoam Winter to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa, montażowo-izolacyjna, do zastosowań przy ujemnej temperaturze otoczenia

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją). Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych, prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych oraz szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Izolacja cieplna dachów i stropodachów. Wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych. Przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych. Osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych.

Dostępne kolory: żółty

Pistolet do piany z powłoką PTFE (DB Gun 635)

  • konstrukcja z powłoką PTFE – łatwe czyszczenie i dłuższa żywotność pistoletu
  • podwójna średnica lufy – wyższa wydajność piany
  • kontrola aplikacji piany za pomocą cyngla i regulatora – łatwość użycia

DB GUN 315

  • plastikowy korpus, rękojeść i gniazdo – niski ciężar
  • gniazdo zintegrowane z korpusem – 100% szczelność
  • kontrola aplikacji piany za pomocą cyngla i regulatora – łatwość użycia
  • mały rozmiar – poręczny w użyciu

 

 

 

DB GUN 355

  • łatwa kontrola aplikacji piany za pomocą cyngla
  • długa i wąska lufa – wygoda aplikacji w otworach i wąskich szczelinach
  • plastikowy korpus, rękojeść i regulator – niski ciężar