Produkty ogniochronne

Gasket 300°C

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający, odporny na temperaturę do +300°C

 • chemoodporna płynna uszczelka zastępująca tradycyjne uszczelki motoryzacyjne (gumowe, klinkierowe, korkowe, papierowe, filcowe, azbestowe)
 • łatwy w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni
 • odporny na promieniowanie UV, wodę, sól oraz oddziaływanie wielu czynników chemicznych, takich jak: benzyna, oleje, smary, płyny chłodzące, ciecze hydrauliczne, płyny mrozoodporne
 • nie zawiera rozpuszczalników

Uszczelniacz 1200°C

Jednoskładnikowa masa na bazie silikatu sodowego do uszczelniania złączy narażonych na temperaturę do +1200°C

 • po utwardzeniu odporna na temperaturę do +1200°C (odporna na bezpośredni kontakt z ogniem)
 • żaroodporna
 • dobrze przyczepna do cegieł, szamotu, betonu, kamienia i żeliwa
 • nie zawiera azbestu
 • nie kruszy się i nie pęka w statycznych złączach
 • odporna na SO2, SO3 i NO2 (dotyczy stężeń typowych dla podgrzewaczy, kominków i pieców do użytku domowego)
 • łatwa w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni
 • po utwardzeniu nieelastyczna (nieodpowiednia do dylatacji)

PYROPOL SILIKON FIRE

Jednoskładnikowy, nisko modułowy silikonowy kit uszczelniający do trwale elastycznych uszczelnień połączeń pomiędzy materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi

 • tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę
 • neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji)
 • odporny na wodę i czynniki atmosferyczne
 • bardzo dobrze przyczepny do podłoży gładkich
 • wygodny w formowaniu i wygładzaniu
 • prawie bezwonny
 • nie ścieka
 • wbudowany w szczelinę, pod wpływem ognia i wysokiej temperatury lekko powiększa swoją objętość, szczelniej wypełniając                                                        przestrzeń pomiędzy uszczelnianymi materiałami budowlanymi czy elementami wykończeniowymi

Dostępne kolory: Biały, Szary

Opakowanie: Kartusz o pojemności 300ml

PURFOAM FIRE B1 DBS 9802-PUR (Wężykowa)

Jednoskładnikowa, półsztywna, wężykowa piana poliuretanowa do montażu, uszczelnień i wypełnień (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

 • trudno zapalna
 • w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
 • rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i podłożu
 • odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki
 • wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka)
 • stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną
 • zapewnia elastyczność montowanych elementów

Pojemność: 750ml

GUNFOAM FIRE B1 DBS 9802-NBS (Pistoletowa)

Pojemność: 750ml